Kontrole

Prawo Budowlane zobowiązuje właścicieli lub zarządców nieruchomości do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków.

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli budynków nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Wykonanie kontroli budynku zapewnia spełnienie warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych nieruchomości. Nasze usługi zapewnią również prawidłowe prowadzenie dokumentacji budynku łącznie z prowadzeniem książki obiektu budowlanego.
Zakres kontroli dotyczy elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

Wyróżniamy następujące rodzaje kontroli okresowych:

  • półroczna – dla obiektów dużych (budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m² lub inne budowle o powierzchni dachu powyżej 1000 m²), zawsze w cyklu majowym i listopadowym
  • roczna – dla obiektów małych i średnich, wykonywana raz do roku
  • pięcioletnia – wykonywana raz na pięć lat, dla wszystkich obiektów, bez względu na ich wielkość.

Protokół z wykonanej kontroli zawiera opis budynku oraz odpowiednie zalecenia pokontrolne. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Na życzenie klienta zakładamy i pomagamy w prowadzeniu książek obiektów budowlanych.

Centrum Zarządzania Nieruchomościami